Phim quốc gia Trung Quốc

Hoàn Tất(39/39)
 • HD
Võ Đang Nhất Kiếm

First Sword of Wudang (2021)

Hoàn Tất(35/35)
 • HD
Bình Tung Hiệp Ảnh

Heroic Legend (2003)

Hoàn Tất(35/35)
 • HD
Công Công Xuất Cung

Short End Of The Stick (2016)

 • HD
Địch Nhân Kiệt: Thông Thiên Nhân Ngẫu

狄仁杰·通天人偶/the mystery of humanoid puppet (2024)

Tập 3
 • FullHD
Mùa Hoa Nở Gặp Lại Người

Meet You at the Blossom (2024)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Thu Hương và Đường Bá Hổ

In the Eye of the Beholder (2010)

Tập 32
 • FullHD
Trên Có Già Dưới Có Trẻ

Family (2024)

 • HD
Kẻ Tình Nghi Thứ 3

Third Suspect (2024)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Không Thể Khuất Phục

Lofty Waters Verdant Bow (2002)

Tập 15
 • HD
Oan Gia Kiếm Khách

The Sentimental Swordsman (2014)

 • HD
Nộ Triều

Wolf Hiding (2023)

Tập 6
 • HD
Đường Triều Quỷ Sự Lục (Phần 2)

Strange Tales Of Tang Dynasty (Season 2) (2024)

 • FHD
Hắc Ám Sâm Lâm

Dark Forest (2024)

Hoàn Tất (40/40)
 • HD
Võ Lâm Ngoại Sử (Huyền Thoại Võ Lâm)

Mission of the Warriors (2001)

 • HD
Kim Bình Song Diễm

金瓶雙艷 - The Golden Lotus (1974)

 • HD
Thần Thám Siêu Ý

Suspect (2024)

 • FHD
AR Vật Ngữ: Xin Đừng Giết Tôi

AR Story (DONTKILLME) (2024)

Hoàn Tất(36/36)
 • HD
Nộ Kiếm Trảm Gian Hùng

Hai Rui & Yan Song (1999)

 • HD
Xe Bay Phế Phẩm

Junk Flying car (2024)

Hoàn Tất (30/30)
 • HD
Hậu Tây Du Ký (Giải Cứu Phật Tổ)

Journey to the West Afterstory (2000)

Hoàn Tất (78/78)
 • HD
Đại Tần Đế Quốc

Qin Dynasty Epic (2020)

Đang cập nhật
 • HD
Nhất Niệm Vĩnh Hằng 3

A Will Eternal 3, Yi Nian Yongheng: Chuancheng Pian (2024)

Hoàn tất (42/42)
 • HD
Ngũ Thử Náo Đông Kinh (Du Kiếm Kỳ Hiệp)

The Three Heroes And Five Gallants (2016)

Hoàn Tất (16/16)
 • HD
Phong Khởi Lạc Dương: Thiếu Niên Thần Cơ

Luoyang (anime) (2021)

 • HD
Bản Sắc Anh Hùng (2018)

A Better Tomorrow 2018 (2018)

 • HD
Săn Bão

L風暴/L Storm (2018)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Tiết Đình San Và Phạm Lê Hoa

General Father , General Son (1986)

 • FHD
Duy Hòa Phòng Bạo Đội

维和防暴队/Formed Police Unit (2024)

Hoàn Tất(40/40)
 • HD
Thập Hổ Thích Kiều Tam

Thập Hổ Thích Kiều Tam (2014)

Tập 2
 • HD
Mùa Hoa Nở Gặp Lại Người (Lồng Tiếng Thái)

Meet You at the Blossom (2024)

Hoàn Tất (12/12)
 • HD
Denkisyoujyo

Watt's Up, Girl? (2023)

Hoàn Tất (25/25)
 • HD
Thái Bình Thiên Quốc

Thái Bình Thiên Quốc (2000)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Bảo Tiêu (Phần 1)

Bodyguards: Jade Dolls (1997)

Hoàn Tất (36/36)
 • HD
Binh Pháp Tôn Tử và 36 Kế

Sun Tzu's the Art of War and the Thirty Six Stratagems (2000)

 • HD
Liệt Chiến

Cruel War (2024)

Hoàn Tất (8/8)
 • HD
Dưới Núi Sư Tử

Below The Lion Rock (2022)