Phim thể loại Chính kịch

Tập 6
 • HD
Những Người Đơn Độc

Solos (2021)

 • HD
Kindaichi Kosuke vs. Akechi Kogoro

金田一耕助VS明智小五郎 (2013)

Hoàn Tất (20/20)
 • HD
Luật Pháp Và Trật Tự: Nạn Nhân Đặc Biệt (Phần 21)

Law & Order: Special Victims Unit (Season 21) (2019)

Trailer
 • HD
Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 12)

Chicago Fire (Season 12) (2024)

Hoàn Tất (6/6)
 • HD
Nắm Bắt (Phần 2)

The Capture (Season 2) (2022)

Hoàn Tất(39/39)
 • HD
Võ Đang Nhất Kiếm

First Sword of Wudang (2021)

Hoàn Tất (8/8)
 • HD
Cuộc Chiến Chuyển Nhượng

The Great Game (2022)

Trailer
 • HD
Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 11)

Chicago Fire (Season 11) (2022)

Hoàn Tất (16/16)
 • HD
Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 9)

Chicago Fire (Season 9) (2020)

Hoàn Tất (22/22)
 • HD
Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 10)

Chicago Fire (Season 10) (2021)

Trailer
 • HD
Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 3)

Chicago Fire (Season 3) (2014)

Hoàn Tất (16/16)
 • HD
Luật Pháp Và Trật Tự: Nạn Nhân Đặc Biệt (Phần 22)

Law & Order: Special Victims Unit (Season 22) (2020)

Hoàn Tất (6/6)
 • HD
Nắm Bắt (Phần 1)

The Capture (Season 1) (2019)

Hoàn Tất (6/6)
 • HD
Mùa Lửa Kinh Hoàng

Fires (2021)

Trailer
 • HD
Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 4)

Chicago Fire (Season 4) (2015)

Trailer
 • HD
Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 5)

Chicago Fire (Season 5) (2016)

Hoàn Tất (22/22)
 • HD
Luật Pháp Và Trật Tự: Nạn Nhân Đặc Biệt (Phần 23)

Law & Order: Special Victims Unit (Season 23) (2021)

 • HD
Địch Nhân Kiệt: Thông Thiên Nhân Ngẫu

狄仁杰·通天人偶/the mystery of humanoid puppet (2024)

Trailer
 • HD
Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 1)

Chicago Fire (Season 1) (2012)

Trailer
 • HD
Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 8)

Chicago Fire (Season 8) (2019)

Trailer
 • HD
Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 2)

Chicago Fire (Season 2) (2013)

Trailer
 • HD
Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 7)

Chicago Fire (Season 7) (2018)

Trailer
 • HD
Đội Cứu Hoả Chicago (Phần 6)

Chicago Fire (Season 6) (2017)

Hoàn Tất (18/18)
 • FullHD
Phép màu đã cho ta gặp nhau

The Miracle We Met (2018)

Tập 5
 • HD
Võ Đường Cobra Kai (Phần 6)

Cobra Kai (Season 6) (2024)

Hoàn Tất (12/12)
 • FullHD
T・P BON (Phần 2)

T・P BON (Season 2) (2024)

 • HD
Chiến dịch Shiri

쉬리/Shiri (1999)

Tập 3
 • FullHD
Mùa Hoa Nở Gặp Lại Người

Meet You at the Blossom (2024)

Tập 32
 • FullHD
Trên Có Già Dưới Có Trẻ

Family (2024)

Full
 • HD
The Big Cigar

The Big Cigar (2024)

 • HD
Đám Tang Sống

Get Low (2010)

Hoàn Tất (11/11)
 • HD
Hắc Quản Gia (Phần 4)

Black Butler (Season 4) (2024)

Hoàn Tất (34/34)
 • FHD
Vòng Xoáy Định Mệnh

Twist of Fate (2024)

 • HD
My Own Private Idaho

My Own Private Idaho (1991)

Hoàn Tất(20/20)
 • HD
Không Thể Khuất Phục

Lofty Waters Verdant Bow (2002)

 • HD
Thử làm John Malkovich

Being John Malkovich (1999)